ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านกรวด
dot
dot
dot
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletอัลบั้มรูป
dot
ระบบรายงาน Online
dot
bulletรายงาน 506
bulletรายงาน ILI
bulletระบบรายงาน VMI
bulletโปรแกรมรายงาน 36
bulletให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
bulletตรวจสอบสิทธิ์
bulletFTP สสจ.บุรีรัมย์
bulletการจัดการฐานข้อมูล อสม.
bulletวิเคราะห์ต้นทุน
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
Web Link
dot
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletสปสช.
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletรพศ.บุรีรัมย์
bulletสสจ.บุรีรัมย์
bulletรพ.นาโพธิ์
bulletสภ.อ.บ้านกรวด
bulletจังหวัดบุรีรัมย์
dot
Free E-mail
dot
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ค้นหา
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
bulletgoogle
bulletthaiseek.com
dot
เว็บยอดนิยม
dot
bulletkhonthai.com
bullethunsa.com
bulletsanook.com
bulletJ.I.B.Computer
dot
Newsletter

dot
เครือข่าย ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด article

        ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ( สคร 5 ) ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายและนโยบายภาคพื้นที่สาธารณสุขเขต 13
โดยใช้การจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือ  มีการจัดอบรมผู้ประสานงานระดับอำเภอ 4 ครั้ง และได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายฯ
เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2550 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
        ในการนี้ เครือข่าย ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 1 การแสดงนิทรรศการตลาดนัดความรู้ เครือข่ายเผ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ พื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ด้วย

         

          

         

         
ภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 11-13 ม.ค. 54
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ชายแดนครั้งที่ 15 15 ม.ค.24
กีฬาสาธารณสุข 25-12-2553
ทีมสหวิชาชีพ
วันลอยกระทง 21 พ.ย.53
การซ้อมรำ เนื่องในวันลอยกระทง วันที่ 17 พ.ย. 53
มหกรรม CQI โรงพยาบาลบ้านกรวด 4 พ.ย.2553
OD ตาดโตน article
รวมภาพกีฬาชายแดนครั้งที่ 12 "ไม้คานเกมส์" article
ภาพกีฬาสาธารณสุข 2549 article
กิจกรรม OD article
เวทีเพื่อสุขภาพ articleCopyright © 2015 All Rights Reserved.